1. WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Celem głównym projektu było budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wdrożeniu do produkcji innowacyjnych elementów spawanych. Dotyczy to elementów związanych z produkcją balustrad balkonowych, schodowych, przęseł ogrodzeniowych oraz pozostałych elementów spawanych związanych z produkcją metalową.

1. Beneficjent: Wolf Technoprojekt Sp. z o.o. Sp.k.
2. Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Wolf Technoprojekt Sp. z o. o. Sp. Komandytowa” poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych elementów spawanych
3. Wkład UE: 345 345,00 PLN

2. DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu „PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy”