KONTAKT

DANE FIRMY

WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000725293
NIP: 526-02-14-309, Regon: 012102317,
BS w Lubaczowie, nr konta: 89 9101 0003 2015 0000 4499 0001

FORMULARZ KONTAKTOWY

DZIAŁ
HANDLOWY

Łukasz Amanowicz

tel: +48 17 77 13 013 GSM: +48 608 178 908 lukaszamanowicz@wolftp.pl

DZIAŁ ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grzegorz Łach

tel: +48 17 77 13 013 GSM: +48 516 081 500 grzegorzlach@wolftp.pl

DZIAŁ
METALOWY

Łukasz Amanowicz

tel: +48 17 77 13 013 GSM: +48 608 178 908 lukaszamanowicz@wolftp.pl

DZIAŁ INSTALACJI
SANITARNYCH

Sławomir Turopolski

tel: +48 17 77 13 013 GSM: +48 608 372 005 slawomirturopolski@wolftp.pl