KONTAKT

DANE FIRMY

WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000725293
NIP: 526-02-14-309, Regon: 012102317,
BS w Lubaczowie, nr konta: 89 9101 0003 2015 0000 4499 0001

FORMULARZ KONTAKTOWY

DZIAŁ
HANDLOWY

DZIAŁ ROBÓT
BUDOWLANYCH

DZIAŁ
METALOWY