WSPiA Rzeszów

Roboty sanitarne

WSPiA Rzeszów

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o. było wykonanie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, przyłączy wod-kan i rozbudowa układu solarnego w budynku Wielofunkcyjno-Dydaktycznym WSPiA przy ul. Cegielnianej w Rzeszowie.