Sąd Rejonowy w Dębicy

Roboty sanitarne

Sąd Rejonowy przy w Dębicy

Zakres robót wykonywanych przez WOLFTECH Sp. z o.o. Sp. kom. było wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji dla potrzeb budynku Sądu Rejonowego przy ul. Słonecznej w Dębicy.

Roboty obejmowały wykonanie instalacji:

  • centralnego ogrzewania,
  • ciepła technologicznego,
  • wod – kan,
  • wody hydrantowej,
  • technologii kotłowni wraz z systemem ASBiG