Budynki przy ulicy św. Kingi w Rzeszowie

Roboty sanitarne

Budynki przy ulicy św. Kingi w Rzeszowie

Zakres obejmował wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie:

  • instalacji centralnego ogrzewania,wod – kan, kanalizacji deszczowej, gazowej wraz z systemem ASBiG,
  • technologii kotłowni gazowej, dostawy i montażu mieszkaniowych węzłów cieplnych typu LOGOTERMA