Budynki mieszkalne wielorodzinne w Boguchwale – TBS Reja 7

Roboty sanitarne

Wolf Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. K. realizował zadania jako Generalny Wykonawca. Zakres prac obejmował:

TBS Reja 7

  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 32 lokalach mieszkalnych
  • Instalacje wewnętrzne: wentylacji mechanicznej, gazu, centralnego ogrzewania, c.c.w., wodno-kanalizacyjna, elektryczna
  • Zagospodarowanie terenu z układem ciągów komunikacyjnych wewnętrznych, chodnikami, parkingami oraz małą architekturą
  • Roboty metalowe; balustrady