Budynek mieszkalny

Roboty sanitarne

Budynek mieszkalny

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o. było wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazu oraz kotłowni w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 przy ul. Dunikowskiego w Rzeszowie.