Budynek mieszkalny w Rzeszowie

Roboty metalowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o. było wykonanie balustrad balkonowych i klatkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 przy ul. Królowej Marysieńki w Rzeszowie.