Budynek mieszkalny

Roboty metalowe

Budynek mieszkalny

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o.  było wykonanie balustrad balkonowych i klatkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.