Stołówka Uniwersytetu Rzeszowskiego

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o. było wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku Stołówki Studenckiej Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Cichej 2A w Rzeszowie (zmiana sposobu użytkowania).

Zamawiający:
KPB w Krośnie S.A.
Zakończone:
Marzec 2012
Lokalizacja:
Rzeszów, ul. Cicha
Kierownik Robót:
Iwona Trojanowska – Kamińska