Capital Towers

W zakresie robót wykonywanych przez Wolf Techno Projekt Sp. z o.o. było wykonanie wykonanie balustrad balkonowych, klatkowych i uchwytu dla alpinistów w zespole mieszkaniowo-usługowym i hotelu (I etap inwestycji) w budynku A mieszkalnym, wielorodzinnym z usługami – Capital Towers przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Zamawiający:
Resbex Sp. z o.o.
Liczba mieszkań:
122
Lokalizacja:
Rzeszów, ul. Podwisłocze
Zakończone:
Październik 2014